Informatie dorpsvereniging

 

1. Naam: Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl

2. RSIN of Fiscaalnummer: 805209293

3. Contactgegevens: Zijlvestweg 3, 9962 TA Schouwerzijl - E-mail : dorpsbelangenschouwerzijl@gmail.com

4. Bestuurssamenstelling:  

             Janet Raat, voorzitter

Anneke Venema, penningmeester

Renze de Graaf, lid

Sietske Vervaat, lid

Martijn Bolt, lid

5. Beleidsplan: Zie Dorpsvisie.

6. Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zie Statuten.

7. Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners en toekomstige bewoners van Schouwerzijl en omstreken. Deze belangen dienen mede betrekking te hebben op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin van het woord en omvatten onder meer ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid en verkeer en veiligheid. Voorts heeft de vereniging als doel een gebouw te beheren en te exploiteren voor algemeen nut beogende instellingen – en/of instellingen die een sociaal belang behartigen. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de vereniging. Zie Statuten.

8. Verslag van activiteiten: Zie Jaarverslag 2021. 

9. Financiële verantwoording: Zie Financiën 2021-2022.

 

De vereniging heeft per 1 januari 2017 een ANBI-status. Dat betekent dat giften en donaties voor de schenkers aftrekbaar zijn voor hun belastingaangifte.

 

Download
Statuten Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
statuten VDS.pdf
Adobe Acrobat document 548.7 KB
Download
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 Vereniging Dorpsbelange
Adobe Acrobat document 89.1 KB
Download
Financiële stukken 2021-2022
Financieel verslag 2021 Begroting 2022.p
Adobe Acrobat document 171.0 KB