Informatie dorpsvereniging

 

1. Naam: Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl

2. RSIN of Fiscaalnummer: 805209293

3. Contactgegevens: Zijlvestweg 3, 9962 TA Schouwerzijl - E-mail : dorpsbelangenschouwerzijl@gmail.com

4. Bestuurssamenstelling:  

Jan Adriaan Nijboer, voorzitter

Ireen Niessen, secretaris

Anneke Venema, penningmeester

Gonda Dijksterhuis, lid

vacature

5. Beleidsplan: Zie Dorpsvisie en Organisatie en Beleid 2018.

6. Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zie Statuten.

7. Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners en toekomstige bewoners van Schouwerzijl en omstreken. Deze belangen dienen mede betrekking te hebben op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin van het woord en omvatten onder meer ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid en verkeer en veiligheid. Voorts heeft de vereniging als doel een gebouw te beheren en te exploiteren voor algemeen nut beogende instellingen – en/of instellingen die een sociaal belang behartigen. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de vereniging. Zie Statuten.

8. Verslag van activiteiten: Zie Jaarverslag 2017. 

9. Financiële verantwoording: Zie Balans 2017.

 

De vereniging heeft per 1 januari 2017 een ANBI-status. Dat betekent dat giften en donaties voor de schenkers aftrekbaar zijn voor hun belastingaangifte.

 

Download
Statuten Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
statuten VDS.pdf
Adobe Acrobat document 548.7 KB
Download
Jaarverslag 2017
Jaarverslag VDS 2017.pdf
Adobe Acrobat document 463.5 KB
Download
Balans 2017
Balans VDS 2017.pdf
Adobe Acrobat document 453.6 KB
Download
Organisatie en beleid 2018
Organisatie en beleid VDS 2018.pdf
Adobe Acrobat document 447.7 KB