Vereniging Dorpsbelangen

't Zylhoes
't Zylhoes

Al meer dan 40 jaar actief

De dorpsvereniging is opgericht in 1978 en stelt zich tot doel de leefbaarheid van het dorp Schouwerzijl te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Ruim driekwart van de inwoners is lid en actief in één van de vele werkgroepen en commissies. 

De Waarman is de officiële dorpskrant van Schouwerzijl die viermaal per jaar verschijnt. Met de gerealiseerde website speelt de vereniging nog beter in op de behoefte aan actuele informatie voor en over het dorp.

De vereniging is eigenaar en beheerder van het dorpshuis. Hier vinden het hele jaar door tal van activiteiten plaats. 


Bestuur

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl bestaat momenteel uit vijf personen. Jaarlijks worden op de goed bezochte algemene ledenvergadering de jaarstukken en begroting vast-gesteld. Iedereen kan meedenken en -doen! Meer informatie vind je HIER

 

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving (de AVG - Algemene verordening Gegevensbescherming) hebben we onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Download
Privacy statement 2018
Privacy-Statement VDS augustus 2018[1207
Adobe Acrobat document 315.4 KB

Commissies

Er zijn tal van werkgroepen en commissies actief, zoals:

de culturele commissie, commissie Duurzaam Schouwerzijl, Mouskerijcommissie, barcommissie en commissies voor Sinterklaasfeest, dorpsfeest, rommelmarkt, onderhoud speeltuin en zwemvlot, kinderactiviteiten....

dorpsvisie

Op verzoek van de vereniging is in 2012 door de Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan naar de wensen en ideeën van de inwoners over o.a. wonen, sociaal klimaat en voorzieningen in Schouwerzijl. Op basis hiervan is in 2014 de dorpsvisie vastgesteld:

Wij vormen samen Schouwerzijl