Dorpsvisie Schouwerzijl

 

Hoe denken we in Schouwerzijl over het wonen en de leefbaarheid in Schouwerzijl, nu en later?

Eind 2020 is onder de bewoners een enquête verspreid over allerlei onderwerpen met betrekking tot het wonen in Schouwerzijl. Meer dan 80% van de inwoners heeft deze ingevuld. De resultaten kunnen daarom als representatief worden beschouwd en zijn verwerkt in onderstaande samenvatting uit 2021.  

Download
Samenvatting enquête.pdf
Adobe Acrobat document 112.9 KB

Onderstaand het uitgebreide verslag van de enquête.

Download
Verslag enquete wonen en leefbaarheid Sc
Adobe Acrobat document 721.2 KB

 

 

De beknopte visie zoals deze in 2014 is geformuleerd, blijkt daarnaast nog steeds geldig en waardevol.

 

Wij vormen samen Schouwerzijl!

Schouwerzijl is een kleine Groningse dorpsgemeenschap in het oude cultuurlandschap van het Reitdiep. De weidsheid en de vergezichten over land, lucht en water binden ons aan het dorp. Wij van Schouwerzijl voelen ons hier thuis. Wij wonen mooi, rustig en ruim in Schouwerzijl en we leven tevreden samen met onze mede-inwoners. En dit willen wij ook zo houden!

 

Voor de toekomst van Schouwerzijl vinden wij het belangrijk dat:

 1. de inwoners een open gemeenschap vormen
 2. inwoners mooi en duurzaam in Schouwerzijl kunnen wonen
 3. kinderen er een mooie jeugd hebben
 4. inwoners in Schouwerzijl actief en gezond ouder kunnen worden
 5. het in Schouwerzijl en op de wegen naar Schouwerzijl veilig is
 6. inwoners een goede band met elkaar hebben en dat er sprake is van onderlinge hulp
 7. de dagelijkse voorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn
 8. er jaarlijks activiteiten zijn voor en door inwoners
 9. inwoners zich vrij voelen om op hun eigen wijze een bijdrage aan het dorpsleven te leveren
 10. Schouwerzijl met andere dorpen, ondernemers, organisaties en de gemeente samenwerkt

Daarom doen wij aan:

 • het welkom heten van nieuwe inwoners
 • onderhoud van onze tuinen om het dorpsgezicht mooi te houden
 • de aanpak van lelijke plekken in het dorp, in overleg met eigenaren en de gemeente
 • het elkaar informeren over en helpen met besparingen en duurzame energieopwekking
 • kinderactiviteiten in het dorpshuis en het onderhoud van speel- en zwemplekken
 • sportieve activiteiten en het bevorderen van wandelen en fietsen
 • verkeersveiligheid en zelf het goede voorbeeld geven
 • complimenten voor onze buren en vrienden, omdat ze om ons en ons huis denken
 • slimme mobiliteit waarin we met en voor elkaar rijden
 • dorpsactiviteiten met gezelligheid, cultuur en sport
 • jaarlijks onderhoud van ons dorpshuis, ons groen en onze gezamenlijke plekken
 • jaarlijkse oproepen om frisse ideeën voor het dorp te bedenken
 • actieve dorpsbelangenbehartiging via formele en informele kanalen en netwerken

  Schouwerzijl, 27 januari 2014