't Zylhoes

In het dorp worden tal van activiteiten georganiseerd. Een groot deel daarvan vindt plaats in 't Zylhoes, het dorpshuis van Schouwerzijl, gehuisvest in een voormalig schoolgebouw uit 1906. Na de toekenning van subsidie via het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' en een royale bijdrage uit het Oranjefonds zijn we begin 2017 gestart met de renovatie van het dorpshuis. 'Elk dorp een duurzaam dak' is onderdeel van 'Kansrijk Groningen'. Onder deze noemer werken verschillende overheden en organisaties samen aan de leefbaarheid in Groningen. De verbouwing is eind 2017 succesvol afgerond. Met elkaar staken we de handen uit de mouwen voor een energie-neutraal en toekomstbestendig dorpshuis. Bekijk het filmpje voor een verslag van de bouwactiviteiten. 


Proatcafé en filmavonden

Maandelijks even bijkletsen aan de bar in 't Zylhoes, in de zomermaanden lekker buiten bij de vuurkorf in de Mouskerij.

Het dorpshuis is belangrijk voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. 

De culturele commissie organiseert met veel succes activiteiten als toneel- en theatervoorstellingen, exposities en optredens voor en door kinderen uit het dorp. 

Ook ontvangen we regelmatig gasten in het dorpshuis. De filmavonden van filmhuis Sienemarne trekken publiek uit heel Noord-Groningen. Regelmatig vinden lokale informatiebijeenkomsten plaats, van gemeente, waterschap of Groninger Dorpen.


festiviteiten en meer

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de ruimte, variërend van caféavonden en informatieve bijeenkomsten tot feesten,  filmavonden, sjoelcompetities, cursussen en begrafenissen. Gezamenlijke maaltijden, de jaarlijkse bingo, de nieuwjaarsvisite, zomaar een greep uit feestelijke momenten die in het dorpshuis met elkaar gevierd worden. 

Het dorpshuis is in principe beschikbaar voor sociaal-culturele activiteiten met een open karakter die passen bij de doelstellingen van onze vereniging. De activiteiten mogen niet commercieel of concurrerend zijn. Voor sociale activiteiten met een besloten karakter kan het dorpshuis alleen gehuurd worden door personen die een directe relatie hebben met de dorpsvereniging. Ons dorpshuis heeft geen betaalde krachten in dienst. Daarom geldt altijd het voorbehoud dat voor activiteiten voldoende vrijwilligers beschikbaar moeten zijn.

 

Schouwerzijl Sint en piet
Sinterklaas te gast in het dorpshuis

Rommelmarkt

De traditionele rommelmarkt van Schouwerzijl is altijd weer een hele happening. Zolders, schuren, kasten van de dorpsbewoners worden omgekeerd op zoek naar bruikbare artikelen voor de verkoop. Taarten worden gebakken, het dorpshuis ingericht en dan stromen de bezoekers toe. Altijd een gezellige drukte van belang. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het pand. Het dorpshuis is eigendom van de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl. Het beheer wordt uitgevoerd door een vrijwillige conciërge/coördinator. Schoonmaakwerk en klein onderhoud worden uitgevoerd door wisselende teams van vrijwilligers.

Rommelmarkt dorpshuis Schouwerzijl
Van alles te koop op de rommelmarkt